راهنمای نویسندگان

شیوه‌نامه تدوین مقالات

الف) شرایط

1. مقالات دارای صبغه تحقیقی ـ تحلیلی، ساختار منطقی، انسجام محتوایی، و مستند و مستدل بوده و با قلمی روان و رسا به زبان فارسی نگارش یافته باشند.

2. مقالات دنباله‌دار نـباشند و حجم آنها (حداقل 4000 و حداکثر 6000 کلمه) تنظیم گردد.

3. مقالات، نباید به عنوان بخشی از کتاب، یا به عنوان مقاله چاپ شده باشند.

4. مقالات ترجمه‌ای تنها در صورت داشتن نقد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

ب) ساختار

1. چکیده مقاله: (حداقل 150 و حداکثر 200 کلمه) شامل: بیان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگی پژوهش و اجمالی از یافته‏ های مهم پژوهش

2. کلیدواژه ‏ها: شامل 3 تا 7 واژه کلیدی.

3. مقدّمه مقاله، شامل تعریف مسئله، پیشینه اجمالی پژوهش، ضرورت و اهمیت طرح، جنبه نوآوری بحث، سؤالات اصلی و فرعی.

4. مقاله باید محصول مطالعه، تجربه و پژوهش‌های دست اول نویسنده و متضمن دست آورد علمی جدید با تکیه‌ بر نتایج عملی باشد.

5. نتیجه‌گیری: بیانگر یافته ‏های تفصیلی تحقیق است که به صورت گزاره ‏های خبری موجز بیان می‏ گردد.

6. فهرست منابع: (اعم از فارسی، عربی، و لاتین) که به شکل زیر باید تنظیم گردد:

ـ نام خانوادگی و نام نویسنده، سال نشر، نام کتاب، ترجمه یا تحقیق، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر.

ـ نام خانوادگی و نام نویسنده،سال نشر، «عنوان مقاله»، نام نشریه، شماره نشریه، صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

7. ارجاعات، باید بین‌متنی باشند: (نام‌خانوادگی، سال نشر، جلد، صفحه)

ج). یادآوری

1. مجله در حق رد یا قبول و نیز ویرایش مقالات آزاد است.

2. حداکثر پس از دو ماه از دریافت مقاله، نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش از طریق همین سامانه اعلام می‌گردد.

3. امکان نقل مطالب در جای دیگر با ذکر نشانی نشریه بلامانع است.

4. مطالب مقالات مبین آراء نویسندگان آنهاست و مسئولیت آن نیز بر عهده آنهاست.